Mövzular

Yalnız başqa dünyaları xəyal etməklə, bu dəyişiklik ediləcək - Yaxşı Həyata dair Düşüncələr

Yalnız başqa dünyaları xəyal etməklə, bu dəyişiklik ediləcək - Yaxşı Həyata dair Düşüncələr


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Alberto Acosta tərəfindən

Yaxşı Həyat (sumak kausay) bir sıra sosial, iqtisadi və ekoloji hüquq və təminatlarla başqa bir həyat tərzi ilə əlaqəlidir. Yaxşı Yaşam konsepsiyası yalnız yerli dünyada tarixi bir çapa sahib deyil, eyni zamanda bəzi universal fəlsəfi prinsiplərə əsaslanır: Aristotelian, marksist, ətrafçılar, feministlər, kooperativlər, humanistlər ...


(…) "Görürsən, cənab Nicetas," dedi Baudolino, "bu dünyanın cazibələrinə yırtıcı olmadığımda, gecələrimi başqa aləmlərin xəyalları ilə keçirirdim." Bir az şərab köməyi ilə, bir az da yaşıl bal ilə. Yaşadığımız dünyanın nə qədər ağrılı olduğunu unutmaq üçün başqa dünyaları xəyal etməkdən yaxşı bir şey yoxdur. Heç olmasa o zaman belə düşündüm. Hələ anlamamışdım ki, başqa dünyaları xəyal edərkən bu da dəyişir ”. (Humberto Eko)

Yaxşı Yaşamaq, dünya üçün bir fürsətdir.

Dünyanın bir çox bölgəsində, xüsusən And ölkələri Boliviya və Ekvadorda, mübahisənin əsas nöqtələrindən biri, mövcud inkişaf rejiminin sorğulanmasıdır. Və bu məzmunda, tarixin axarını dəyişdirməyə yönəlmiş son onilliklərdəki müqavimət mübarizələri ilə zənginləşdirilmiş əcdad icmalarının özlərindən müxtəlif təkliflər ortaya çıxır.

Montecristi Təsis Məclisində, mübahisənin əsas nöqtələrindən biri, mövcud inkişaf rejiminin sorğusu idi. Müzakirə, ölkə daxilində və hətta xaricində qaldırılan elementləri əhatə edən təkliflərə doğru hərəkət etdi. Son 500 illik tarixdən kənarda qalanların vizyonundan, Yaxşı Yaşamaq və ya Sumak Kausay (Kiçvada), təbiətlə müxtəliflik və harmoniyada bir vətəndaşın bir yerdə yaşaması ilə davam etdirilən başqa bir cəmiyyət qurma fürsəti olaraq təklif edildi [1], ölkədə və dünyada mövcud olan mədəni dəyərlərin tanınmasına əsaslanır. Bu bəyannamə ilə bir Konstitusiya "ilk dəfə olaraq siyasi həyatın nizamlanması və qanuniləşdirilməsinin əsası olaraq yerli ənənələr konsepsiyasını alır." Yaxşı Həyatı “iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni həyatın yönəldildiyi ümumi bir məqsəd hissi” qəbul edərək “müstəmləkə gücü” (David Cortez) dağıdılmağa başladı. Müxtəlif inkişaf nəzəriyyələrinin səhvlərini və məhdudiyyətlərini də ortaya qoyan bir konsepsiya.

Bu məqamda sual kapitalizm daxilində fərqli bir inkişafın sınanmasının mümkün olub-olmadığıdır. İnsan Hüquqları (siyasi, sosial, mədəni, iqtisadi) və Təbiət Hüquqlarının etibarlılığına əsaslanan inkişaf həmrəylik iqtisadiyyatının əsası kimi başa düşülür. İnkişaf bizi təqib etməyə davam edən bir xəyal və ya bizə rəhbərlik edən bir ütopiya olaraq davam edəcəkmi? Bundan əlavə, inkişaf konsepsiyasını aşmaq və yeni inkişaf dövrünə, yəni inkişafdan sonra gəlmək lazım olacaqmı?

Ekonomizmin hüdudlarından kənara çıxan və bütöv bir Ekvador Konstitusiyasını əhatə edən vahid bir konsepsiya olaraq adlandırılan inkişafa sual verən Yaxşı Yaşam təklifi, Təsis Məclisində və cəmiyyətdə müxtəlif şərhlərə məruz qaldı. Xatırlayaq ki, müəyyən sektorlarda cəhalət və hətta qorxu hökm sürür. Bəzi məclis üzvləri, mübahisəsiz həqiqətlərə alışmış, təsis məclisinin uğursuzluğunda maraqlı olan bir vasat mətbuatın əksəriyyətinin narahatçı əks-sədasına güvənərək qəti konkretliklərə səsləndilər. Başqaları üçün sadəlövhcəsinə qayğısız və hətta passiv dolce vita kimi başa düşdükləri Buen Vivir qəbuledilməz idi. Bəziləri, imtiyazlarını itirmək qorxusu ilə əskik deyildilər, Yaxşı Yaşamaqla mağaraların dövrünə qayıtmağın təklif olunduğunu gözləməkdən çəkinmirdilər. Montecristi Konstitusiyasının bu qurucu prinsipini səsləri ilə təşviq edənlərin bəziləri belə görünür ki, bu qərarın əhəmiyyəti barədə aydın deyildilər ... Və otistik soldan çıxan bir neçəsi, ənənəvi dəyişiklik anlayışlarından yapışdılar, əslində içi boş, əskik sosial mübarizələr praktikasında kristallaşmadığı üçün transsendensiyanın.

Ənənəvi olaraq, yerli icmalarda, Amazonların yerli yerli Carlos Viteri Gualinga-nın xatırlatdığı kimi, daha əvvəl və ya sonrakı bir dövlət quran xətti bir proses anlayışı yox idi. Xüsusilə bəzi Amazon icmalarının konkret təcrübələrindən çıxarılan sözdə inkişaf məsələlərini Yaxşı Həyat təcrübələri ilə qarşılaşdırdı. Az qalmış bir inkişaf vəziyyətinin aradan qaldırılması üçün bir vizyonu yoxdur. Həm də inkişaf vəziyyətinə çatmaq mümkün deyil. Qərb vizionunda olduğu kimi davam edən proseslərin böyük bir hissəsini izah edən və fərqləndirən bu ikitirəlik yoxdur. Yerli xalqlarda onların bolluğu ilə əlaqəli maddi malların və ya sərvət çatışmazlığı ilə əlaqəli ənənəvi yoxsulluq anlayışı yox idi. Yaxşı Yaşamaq, Qərb müasirliyinin müxtəlif tətbiq və mesajları nəticəsində yerlərini itirən əcdadların yerli cəmiyyətlərinin həyat fəlsəfəsində bir kateqoriya kimi görünür. Bununla birlikdə verdiyi töhfə, yerli həyat tərzinin səhv bir idealizasiyasına çatmadan, bizi başqa “bilik” və digər imkanları qəbul etməyə dəvət edir.

And vizyonu, Yaxşı Həyatı təşviq etmək üçün tək ilham mənbəyi deyil. Qərb mədəniyyəti dairələrindən, bu görmə qabiliyyətinə və əksinə, müəyyən bir şəkildə uyğunlaşa biləcək səslər getdikcə artır. Dünya tədricən hakim həyat tərzinin qlobal uyğunsuzluğunu başa düşür. Bundan əlavə, Yaxşı Yaşam konsepsiyası yalnız yerli dünyada tarixi bir çapa sahib deyil, eyni zamanda bəzi universal fəlsəfi prinsiplərə əsaslanır: Aristotelian, marksist, ətrafçılar, feministlər, kooperativlər, humanistlər ...

İqlim dəyişikliyinin dağıdıcı təsirləri ilə qarşılaşan bəşəriyyətin meydana gətirdiyi ciddi ekoloji və sosial risklərdən qaça bilməsi üçün dərin dəyişikliklər təklif olunur. Sonsuz maddi artım kollektiv intiharla nəticələnə bilər, çünki atmosferin istiləşməsinin artması və ya ozon təbəqəsinin pisləşməsi, şirin su mənbələrinin itirilməsi və çirklənmənin artması, əkinçilik və vəhşi biomüxtəlifliyin aşınması avqust görünür, torpaqların deqradasiyası. ya da yerli icmaların yaşayış sahələrinin yox olması ...

Əvvəlcə iqtisadi böyümə konsepsiyasının Amartya Sen, Nobel İqtisadiyyat Mükafatı tərəfindən tövsiyə edildiyi kimi uyğun bir ölçüdə köçürülməlidir. İqtisadi artım inkişafın sinonimi deyil. Buna görə prioritet verilməsi vacib olan tək prospekt deyil. Qlobal miqyasda da tükənməz təbii sərvətlərə və istehsal olunan hər şeyi mənimsəyə bilən bazara söykənən böyümə anlayışı inkişafa gətirib çıxarmadı. Avropanın ən böyük sosioloqlarından biri olan José María Tortosa'nın qeyd etdiyi kimi, inkişaf etmiş sayılan ölkələrdə belə ümumiləşdirilmiş "pis inkişaf" dır.

Hamısı bu deyil, maddi rifah qazanmamaqla yanaşı, təhlükəsizlik, azadlıq və insanların kimliyi də təsir altına alınır. Yuxarıdan ya mərkəzi hökumətlərdən və onların transmilli şirkətlərindən, ya da kapitalist sistemə xas olan yoxsul ölkələrdə milli səviyyədə dominant elitalardan yaranan inkişaf, o zaman təkbaşına izah edilə bilməyən çoxsaylı mürəkkəblik vəziyyətini nəzərdə tutur. -səbəb versiyaları. Bu səbəbdən inkişaf etmiş və az inkişaf etmiş ölkələrin təsnifatı və eyni ənənəvi inkişaf konsepsiyası da sual altındadır. Yeri gəlmişkən, tərəqqinin məntiqi maddi nemətlərin daimi toplanması kimi başa düşülür.

Bu düşüncə xəttində, xüsusən də ətraf mühit baxımından, inkişaf mantığının dəyişməsi üçün getdikcə daha çox tələb olunan və ya olduğu kimi böyük dəyərli müxtəlif düşünürlərdən bəhs edə bilərik: Ernest Friedrich Schumacher, Nicholas Georgescu - Roegen, Iván Illich, Arnes Naess, Herman Daly, Vandana Shiva, José Manuel Naredo, Joan Martínez Alier, Roberto Guimaraes, Eduardo Gudynas və başqaları. Konvensial strategiyaları sorgulaması, Qərb sivilizasiyasının özü də daxil olmaqla, planetin müxtəlif bölgələrindən götürülmüş geniş bir baxış, təcrübə və təkliflərdən qidalanır. Üstəlik, mövcud fiziki məhdudiyyətlərdən də xəbərdardırlar. Onun prioritet arqumentləri kapitalın qiymətləndirilməsinə təsir göstərməyən "davamlı inkişaf" və ya "yaşıl kapitalizm" konsepsiyasının tələsinə düşməməyə dəvətdir. Elmə və texnologiyaya həddindən artıq etibarın riskləri barədə də xəbərdarlıq edirlər. Nəticədə bu mütəfəkkirlər ənənəvi məcmu və müddətsiz maddi tərəqqi fikrini şübhə altına alır və onu aradan qaldırmaq üçün həyatın özünün yeni təşkilatlanma formaları təklif edirlər.

Bu yeni həyat tərzlərinin axtarışı, məqsədlər və vasitələr barədə iqtisadi baxışdan qaynaqlanan siyasi müzakirələrin canlandırılmasını nəzərdə tutur. İqtisadi fəaliyyət, xüsusən bazar ilahiləşdirilərək yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün əvəzolunmaz bir çox iqtisadi olmayan alətdən imtina edildi. Problemlərin həlli çoxsahəli bir yanaşma tələb edir.

Hər kəs üçün yaxşı yaşamaq, az adam üçün "dolce vita" deyil

Planet əhalisinin kiçik qrupları üçün heç bir şəkildə rahat bir həyat tərzi qəbul edilə bilməz, qalanları isə böyük bir əksəriyyət bu imtiyazlı və hətta zalım seqmentin imtiyazlarını müdafiə edirlər. Bu, mövcud inkişaf rejiminin gerçəkliyidir, kapitalist sistemin gerçəkliyidir.

Kapitalizm böyük istehsal qabiliyyəti göstərmişdir. Əhəmiyyətli və görünməmiş texnoloji tərəqqiyə səbəb ola bildi. Hətta bir neçə ölkədə yoxsulluğu azaltmağa müvəffəq oldu. Bununla yanaşı, ölkələr arasında və ölkələr daxilində qeyri-bərabər sosial proseslər istehsal edir. Bəli, zənginlik yaradılır, lakin çox insan onun faydalarında iştirak etmir.

Burada Amartya Şenin təklifi yeni bir qüvvət alır, onun üçün "sərvət yaratmaq gücü" insanın "imkanlarını genişləndirmək" imkanına bərabər olacaqdır. Zənginlik o qədər sayılmır, yəni insanların həyatları boyunca istehsal edə biləcəkləri şeylər deyil, insanların həyatları üçün şeylərdir. Ona görə “İnkişaf insanların edə biləcəyi və ya edə bilmədiyi şeylərlə, yəni daha uzun ömür yaşaya biləcəyi, qaçınılmaz xəstəliklərdən xilas ola biləcəyi, yaxşı qidalana biləcəyi, oxuya, yaza, ünsiyyət qura biləcəyinə, ədəbi və elmi vəzifələrdə iştirak etməsinə diqqət yetirməlidir. və s. Marksın sözləri ilə desək, 'şəraitin və təsadüfün fərdlər üzərində olan hökmranlığını fərdlərin təsadüf və şərtlər üzərindəki hakimiyyəti ilə əvəz etmək' məsələsidir.

Aranan şey, səfalət olmadan, ayrıseçkilik olmadan, minimum zəruri şeylərlə və bunları son hədəf kimi görmədən birlikdə yaşamaqdır. Yeri gəlmişkən, bu, az ələ yığılmış şeylərin yenidən bölüşdürülməsinə gətirib çıxarır. Bu, şübhəsiz ki, Yaxşı Həyat qurmağımıza kömək edən bir baxışdır.

Bu səbəbdən inkişaf paradiqmasını ən azı Qərb dünyasında düşünülən şəkildə tətbiq etmək yersiz və olduqca təhlükəlidir. Bu paradiqma nəinki cəmiyyət üçün rifahın sinonimi deyil, həm də bəşəriyyətin həyatını risk altına alır. Yaxşı Həyat, ehtiyacların ödənilməsi və xidmətlərə və mallara çatmaqdan daha böyük bir əhəmiyyətə sahibdir. Bu kontekstdə Yaxşı Yaşam fəlsəfəsindən klassik tərəqqi vizionuna əsaslanan ənənəvi inkişaf konsepsiyasını şübhə altına almaq lazımdır: Maddi nemətlərin qalıcı toplanmasının gələcəyi yoxdur. Bu baxımdan yaxşı addımlanmış davamlı inkişaf ən çox kapitalistdən başqa bir paradiqmaya doğru bir keçid mərhələsi kimi qəbul edilməlidir ki, bu zaman bərabərlik, azadlıq və bərabərlik ölçüləri təbii olacaq, təbii ki, ətraf mühitin davamlılığı da daxil olmaqla.

İnkişaf, daha yaxşı deyək ki, bu baxımdan görkəmli Latın Amerikalı yazıçılar Aníbal Quijano, Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde, Jürgen Schuldt, José Luís Coraggio və başqaları tərəfindən təklif olunan yenilənmiş bir inkişaf konsepsiyası - fərdi və potensiallar.kəşf edilməli və irəli çəkilməli olan kollektiv. İnsanı inkişaf etdirmək lazım deyil, insan inkişaf etməlidir. Buna nail olmaq üçün təməl şərt olaraq, hər kəs eyni vasitəyə sahib olmasa da eyni seçimə sahib olmalıdır. Dövlət bazarın çatışmazlıqlarını düzəldəcək və lazımi sahələrdə inkişafın təşviqatçısı kimi çıxış edəcəkdir. İnkişaf bərabərlik və bərabərlik tələb edərsə, bunlar yalnız demokratiya ilə mümkün olacaq - sadə bir seçki mərasimi deyil - və ifadə azadlığı, iqtisadi səmərəliliyin və yaxşı həyatın əldə olunmasının həqiqi zəmanətləri həm yol, həm də hədəf olaraq mümkün olacaqdır.

Boliviya və Ekvadordakı konstitusiya bəyannaməsindən daha çox El Buen Vivir, daha sonra yeni bir inkişaf rejimi, daha dəqiq desək, yeni bir həyat tərzi qurmaq üçün bir fürsət olaraq təqdim olunur. Yaxşı Həyat davamlı inkişafdan və onun çoxsaylı sinonimlərindən fərqli bir baxışa, məzmunu baxımından daha zəngin və əlbəttə ki, daha mürəkkəb bir mərhələyə keçmək üçün mühüm bir keyfiyyət addımını təşkil edir.

Deməli, gerçəklik, Yaxşı Yaşamaqdan bəhs olunduğu konstitusiya maddələrinin bir cəmində sadəcə əks olunmur. Bu, Yaxşı Yaşamağın açıq şəkildə göstərildiyi və ya göstərilmədiyi fərqli konstitusiya maddələrinə uyğun olaraq struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsindən daha çoxdur. Bu təklif, cəmiyyət tərəfindən fəal şəkildə qəbul edildiyi müddətcə, yerli xalqların və millətlərin, eləcə də əhalinin geniş təbəqələrinin təkliflərini aldığı müddətcə dünyada baş verən transformasiya mübahisələrində güclü şəkildə proqnozlaşdırıla bilər. . Başqa sözlə, Yaxşı Həyatla bağlı müzakirə yalnız Andean həqiqətləri ilə məhdudlaşa bilməz.

Yaxşı yaşamaq, bir sözlə, bir sıra sosial, iqtisadi və ekoloji hüquq və təminatlarla başqa bir həyat tərzi ilə əlaqəlidir. Həm də iqtisadi rejimin rəhbərliyi prinsiplərində öz əksini tapmışdır, bunlar təbiətlə yanaşı fərdi və kollektiv olaraq insanlar arasında harmonik bir əlaqəni təşviq etməklə xarakterizə olunur. Əslində həmrəylik iqtisadiyyatı qurmağa çalışır, eyni zamanda ölkənin və bölgənin siyasi həyatının mərkəzi konsepsiyası olaraq bir neçə suverenlik bərpa olunur.

Eynilə, bu Yaxşı Yaşam təklifi ilə, sözdə inkişafın ənənəvi konsepsiyalarını sorgulayarak, öz göstərici sistemlərimizi qurmağa çağırdıq. Bu yeni göstəricilər təkcə yeni bərabərsizliklər və qeyri-müəyyənliklər yaradan dominant göstərici sistemlərinin məhdudiyyətlərini və səhvlərini pisləmək üçün deyil, eyni zamanda başqa bir şəkildə və yenilənmiş məzmunu ilə hesablamaq metodologiyalarından bəhs edərkən başqa bir inkişafın digər indeksləri üçün böyük bir fürsət yaradır. (yəni Yaxşı Yaşamaq), demokratik və davamlı cəmiyyətlərin demokratik quruluşuna nə qədər və ya yaxın olduğumuzu ölçməyə çalışmaq üçün yeni vasitələrin dizaynında irəliləyiş əldə ediləcəkdir.

Yaxşı Həyat, Qərb həyat tərzinin yenidən nümayiş etdirilməsini təmsil etməyən və kütləvi sosial və ekoloji bərabərsizliklə qeyd olunan daha az dəstəkləyici strukturları təmsil etməyən ləyaqətli və davamlı bir həyat üçün seçim axtarmağı hədəfləyir. Digər tərəfdən, getdikcə sürətlənən maddi yığılma (Boaventura de Sousa Santosun dəqiq tanıdığı kimi demokratiyanın təslim olduğu) kimi başa düşülən səmərəlilik məntiqini yerinə yetirmək yerinə yetərlilik meyarlarını daxil etmək lazım olacaqdır.

Bu baxımdan, Yaxşı Həyat, inşa edilən yeni bir həyat tərzi və çoxmillətli bir dövlətin ayrılmaz bir hissəsi olaraq, hətta yeni bir konseptual memarlıq təklif edir. Başqa sözlə, bu yeni balanslaşdırılmış həyat tərzini cəmiyyət və Təbiətlə birlikdə bütün fərdlər və icmalar arasında gerçəkləşdirmək üçün konsepsiyalar, göstəricilər və öz alətlər tələb olunur.

Ümumiyyətlə, insan birgəyaşayışının bütün fəzalarında manipulyasiya olunan və həqiqi məzmundan təhrif olunmuş termin və anlayışların təmizlənməsini tələb edir. Kapitalizmin konsolidasiyası ilə, iqtisadiyyatla Təbiət arasında boşanma baş verdiyi zaman, insan, cəmiyyət və Təbiətin özü sadə istehsal vasitələri kimi rol oynadı. Bu, istifadəçilərin və hətta eyni müştərilərin müzakirə olunduğu sosial siyasət sahəsində təkrarlanır, inkişaf etdirilməli olduqları əsas xüsusiyyət aradan qaldırılır: vətəndaşlıq, hüquq və vəzifələri ilə kollektiv bir kontekstdə. Manipulyasiya edilmiş anlayışların və sözlərin siyahısı çox böyükdür. Bu, hətta konseptual suverenliyi bərpa etməyə məcbur edir, çünki sözlər Uruqvaylı mütəfəkkir Gudynas ilə üst-üstə düşür, zərərsiz hesab edilə bilməz.

Təbiət mübahisələrin mərkəzindədir

"Təbiətdəki antroposentrik utilitarizm" ində dayanan maddi yığılmanın - mexaniki və fasiləsiz malların - Gudynas- a görə gələcəyi yoxdur. Təkid edək ki, klassik irəliləməyə dair bu ideoloji baxışın davam etdirdiyi həyat tərzinin hədləri getdikcə nəzərə çarpır və narahatdır. Təbii qaynaqlar nə iqtisadi inkişafın bir şərti kimi qəbul edilə bilər, nə də inkişaf siyasətinin sadə bir obyekti ola bilər. Yeri gəlmişkən, unudulmamalıdır ki, insan nə edirsə, cəmiyyətdə də edilir (ya da edilməlidir); təbiətə hökmranlıq etmədən, digər insanlarla və funksiyasında.

Bu, təbiətin bir ictimai quruluş olaraq, yəni insanlar tərəfindən konsepsiya edilmiş bir termin olaraq tamamilə yenidən təfsir olunmalı və düzəldilməli olduğunu qəbul etməyimizə səbəb olur. Əvvəla, insanlıq Təbiət xaricində deyil.

İnsanı təbiət olaraq xaricində görməyə çalışan, insanlığı özünün ayrılmaz hissəsi hesab etmədən təbiət olaraq təyin edən hakim görmə, onu idarə etmək və idarə etmək üçün qapı açdı. Məşhur İntibah filosofu Sir Francis Bacon (1561 - 1626), "Elm təbiətə, Müqəddəs İnkvizisiya İdarəsinin məhbusları ilə etdiyi kimi, son sirlərini açmaq üçün əzab verdiyini ..." çağırdı.

Əsrlər sonra Alejandro von Humboldt, iki yüz ildən çox əvvəl Amerika torpaqlarına etdiyi tarixi turunda bölgənin coğrafiyası, florası və faunasına heyran qaldı. Onun sakinlərini, misilsiz tükənməmiş təbii sərvətlərindən bəhs edərək, bir qızıl torbanın üstündə oturan dilənçi kimi gördüklərini söyləyirlər.

Humboldtun mesajı David Ricardo'nun (1772-1823) məşhur "Siyasi İqtisadiyyat və Vergi əsasları" adlı kitabında praktik bir şərh tapdı. Orada, bir ölkənin müqayisəli və ya nisbi üstünlüklərə malik olan bu malların istehsalı üzrə ixtisaslaşmasını və müqayisəli bir dezavantajı olduğu digər mallardan əldə etməsini tövsiyə etdi. Onun sözlərinə görə, İngiltərə öz timsalında parçalar, Portuqaliya isə şərab istehsalı sahəsində ixtisaslaşmalıdır ... Bu əsasda xarici ticarətin təməl bazası quruldu, imperatorun tətbiq etməsi deyil.

Bu əmək bölgüsü 27 dekabr 1703-cü ildə Portuqaliya ilə İngiltərə arasında Lissabonda imzalanan Methuen müqaviləsində [2] görünür. Bu razılaşma Portuqaliyalıların İngiltərədən parça və tekstil məhsulları alacağını və bunun müqabilində İngilislərin Portuqaliyadan gələn şərablara əlverişli müalicə (vergi güzəştləri, daha az liman rüsumları ...) verəcəyini təsbit etdi. İngilislər, yeni yaranmaqda olan sənaye gücünün əsasını, Portuqaliya bazarını və müstəmləkələrini toxuculuqları ilə təmin etdilər.

İspaniyadan müstəqilliyə qovuşduqdan sonra Latın Amerikası ölkələri təbii ehtiyatları, yəni Təbiəti ixrac etməyə davam etdilər, çünki bu müstəmləkəyə tətbiq olunan ixtisas idi. Təbiət üzərində bu hökmranlıq vizyonu, bölgədəki mütərəqqi rejimlər kimi daxil olmaqla, hökumət səviyyəsində, xüsusilə də cəmiyyətin bir çox sektorunda qüvvədə qalır. Ekvador prezidenti Rafael Correa, uzun sürən quraqlıq mövsümündən və vaxtında cavab verilməməsindən qaynaqlanan elektrik enerjisi normasiyasından əvvəl, onları ətraf mühitin çətinliyinin məhsulu hesab edərək, şənbə günü çıxışlarından birində açıq şəkildə “Təbiət bu Quraqlıqla vətəndaşların inqilabına qarşı çıxır, birlikdə mübarizə aparacağıq və birlikdə məğlub edəcəyik, əmin olun ”(7 Noyabr 2009).

Alejandro von Humboldt tərəfindən iki əsrdən çox əvvəl təcəssüm etdirilmiş ekstraktivizm illüziyası da qüvvədədir. Prezident Correa, Maddə Qanununun müdafiəsi üçün 15 yanvar 2009-cu ildə xalqa verdiyi hesabatda, tanınmış Alman təbiətşünası və coğrafiyaşünası ilə eyni metaforadan istifadə etdi:

“Mədənçilik Qanunundan geri dönməyəcəyik, çünki mədənçiliyin məsuliyyətli inkişafı ölkənin inkişafı üçün vacibdir. Qızıl torbanın üstündə dilənçi kimi otura bilmərik ”. [3]

Təbiət təbii qaynaqlara, hətta istismar, əhliləşdirmək və nəzarət etmək üçün "təbii kapital" a çevrildi və çevrilməkdədir. Əslində, təbiət insanlar olmadan da mövcud ola biləndə ...

İqtisadiyyatla Təbiət arasında dərin bir boşanmada davam edən bu əsrlik mesajla qarşılaşmağa başlamaq üçün davamlılığın həqiqi ölçüləri xilas edilməlidir. Bunun üçün həyatın özünü təşkil etmək üçün yeni bir etik tələb olunur. Konvensional inkişafın fiziki sərhədlərini tanımaq lazımdır. Bu istiqamətdə əsas addım olan iqtisadi hədəflər, insan ləyaqətinə hörmət və insanların həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsini unutmadan, təbii sistemlərin istismar qanunlarına tabe olmalıdır. İqtisadi artım yalnız vasitədir, məqsəd deyil.

Bu yanaşmalar, təbiətə hörmət etməklə yanaşı, həqiqətən də bir həyat variantı olmaq niyyətindədirsə, yeni bir cəmiyyət forması quruluşunun hara getməli olduğunu aydın şəkildə müəyyənləşdirir. 2008-ci il Ekvador Konstitusiyasında, Təbiətin Hüquqlarını tanıyaraq və məhv edildikdə bərpa etmək hüququnu əlavə edərək, əhəmiyyətli bir addım atıldı. Pacha Mama termininin təbiətin sinonimi olaraq, çoxmillətli və mədəniyyətlərarası tanınması kimi birləşdirilməsi eyni dərəcədə vacib idi.

Təbiətin bu hüquqları, “konseptual gibberish” olaraq görülmüş və indi də görülməkdədir. Həqiqətən baş verən dəyişiklikləri başa düşmək iqtidarında olmayan sağ mühafizəkarlar (oliqarxiyaların imtiyazlarını müdafiə edənlər?), Dünyanın daimi hərəkətdə olduğunu başa düşməkdə çətinlik çəkirlər. Qanuni tarix boyu hüquqların genişləndirilməsi əvvəllər ağlasığmaz idi.

Kölələrin azad edilməsi və ya Afrikalı Amerikalılara, qadınlara və uşaqlara mülki hüquqların genişləndirilməsi bir zamanlar absurd hesab edilən səlahiyyətlilər tərəfindən rədd edildi. Köləliyin ləğvi üçün "hüquqlara sahib olmaq hüququnun" tanınması və bu hüquqları inkar edən qanunların dəyişdirilməsi üçün siyasi bir səy tələb olunurdu.

Təbiətin hüququ olmayan bir subyektin və ya sadə bir mülkiyyət obyektinin bu vəziyyətindən azad olması, təbiəti hüquq subyekti kimi tanıyan bir siyasi səy tələb edir. Dərin ekologiyanın atası Arnes Naessin də dediyi kimi “bütün canlıların eyni dəyəri var” olduğunu qəbul etsək, bu cəhət əsasdır. Bu azadlıq mübarizəsi, hər şeydən əvvəl, kapitalist sistemin öz varlıq biofiziki şərtlərini məhv etdiyini tanımaqla başlayan bir siyasi səydir.

Təbiəti hüquqlarla bəxş etmək, 1988-ci ildə İsveçrəli bir hüquqşünas Jörg Leimbacherin xatırladığı kimi, hüquq subyektlərinin genişləndirilməsi əsrlər boyu davam edən bir prosesin bir hissəsi olaraq, obyektdən mövzuya keçməsini siyasi cəhətdən təşviq etmək deməkdir. Təbiət Hüquqlarının mərkəzliliyi, Leimbacherin özünə görə, insanların özlərinin "var olma hüququ" na diqqət yetirir. Fransız inqilabının nəticəsi olaraq, 19-cu əsrdə İtalo Calvino tərəfindən toplanan bir hüquq, “ağac baronu” olaraq bilinən Baron Cosimo Piovasco de Rondò, “bir respublika dövlət quruluşu üçün Konstitusiya layihəsi” təklif etdi. İnsan hüquqları bəyannaməsi, qadınlar, uşaqlar, ev heyvanları və vəhşi heyvanlar, o cümlədən quşlar, balıqlar və böcəklər, bitkilər də olsun, istər ağac olsun, istərsə də paxlalılar və otlar ”. [4]

Roberto Guimaraesə görə vəzifə, təbii proseslərin bütövlüyünü qoruyaraq iqtisadiyyatı təşkil etmək, biyosferdəki enerji və material axınlarına zəmanət verməklə birlikdə planetin biomüxtəlifliyini qorumaqdır. Gudynas bu baxımdan aydındır, indiki antroposentrizmdən biosentrizmə keçməliyik.

Bu çevrilmələri kristallaşdırmaq asan olmayacaq. Xüsusilə bunlar milli və transmilli güc dairələrinin imtiyazlarını təsir etdiyi üçün bu dəyişikliklər prosesini dayandırmaq üçün əlindən gələni edəcəkdir. Təəssüf ki, Montecristi Konstitusiyasının təsis prosesini və xalq tərəfindən təsdiqlənməsini həvəslə təşviq edən Rafael Correa hökumətinin bəzi hərəkətləri və qərarlarından da qaynaqlanan bir vəziyyət. Hökuməti və parlament bloku hələ çoxmillətli bir Dövlətin qurulmasına başlamamış və bəzi qanunların, məsələn mədən qanunları və ya 2009-cu ildə çıxarılan qida suverenliyi qanununun təsdiqlənməsi ilə bir növ qanuni əks çevriliş şəklində, konstitusiya prinsipləri.


Bu münaqişə bəzilərini təəccübləndirsə də, cəmiyyətin geniş sektorları tərəfindən mütəşəkkil fəaliyyət göstərməsini tələb etdiyi üçün müsbət ola bilər. Qəbul edək ki, konstitusiya irəliləmələri müxtəlif ictimai təşkilatların mübarizəsi ilə əldə edilmişdir və heç bir fərdin hədiyyəsi deyildir. Daha sonra yeni bir sosial və ekoloji birgəyaşayış paktının kollektiv quruluşunun bir hissəsi olaraq, yeni azadlıq məkanları qurmaq və etibarlılığını əngəlləyən bütün çəpərləri qırmaq lazımdır.

Bu səbəbdən də dünya miqyasında qabaqcıl bir şəkildə yeni Konstitusiya, Təbiətin hüquqların subyekti olduğunu təsbit etdi. Bu tərif, insanların Təbiətə qarşı mübarizəsinə əsaslanan sənayeçi və yırtıcı modellə davam etmək onsuz da mümkün olmadığı zaman, mövcud sivilizasiya böhranı ilə üzləşir. Artıq rifahın və sərvətin maddi nemətlərin yığılması kimi təsbit edilməməsi, nəticədə məhdudiyyətsiz böyümə və istehlak gözləntiləri ilə. Bu mənada, bu məsələləri təhlil etmək üçün mövcud alətlərin artıq faydalı olmadığını qəbul etmək lazımdır. Bunlar təbiiləşdirən və mövcud olanları qaçılmaz edən alətlərdir. Venesuela Edgardo Landerin haqlı olaraq təsdiqlədiyi kimi, bu sivilizasiyanın təbii və qaçılmaz olduğuna inandırmağa çalışan müstəmləkəçi və Avropa mərkəzli bir matrisin bilikləridir.

Təbiəti bir hüquq subyekti olaraq tanıyaraq, Yaxşı Yaşam prinsipi ilə qurulan Təbiət ilə insanların ehtiyacları və hüquqları arasında lazımi tarazlığı axtararkən, klassik konstitusiya versiyası aradan qaldırılır. Buna nail olmaq üçün, Gudynasın təklif etdiyi kimi İnsan Hüquqlarını Təbiət Hüquqlarından fərqləndirməkdən yaxşı bir şey yoxdur.

İnsan Hüquqlarında mərkəz şəxsin üzərinə qoyulur. Bu antroposentrik bir görmədir. Siyasi və sosial hüquqlarda, yəni birinci və ikinci nəsildə deyildiyi kimi, Dövlət bu hüquqları vətəndaşlar üçün fərdiyyətçi və fərdiləşdirən vətəndaşlıq görüşünün bir hissəsi kimi tanıyır. Üçüncü nəsil hüquqları olaraq bilinən iqtisadi, mədəni və ekoloji hüquqlara, insanların bərabər sosial şərtlərdən və sağlam və çirklənməmiş bir mühitdən istifadə etmək hüququ daxildir. İnsanların həyatına mənfi təsir göstərən yoxsulluqdan və ətraf mühitin deqradasiyasından qaçınmağa çalışır.

Birinci nəsil hüquqları klassik ədalət baxışı çərçivəsində qurulur: qanun qarşısında qərəzsizlik, vətəndaş zəmanəti və s. İqtisadi və sosial hüquqların kristallaşdırılması üçün yoxsulluğun həllinə yönəldilmiş yenidən bölüşdürülmüş ədalət və ya sosial ədalət verilir. Üçüncü nəsil hüquqlar ətraf mühitin ədalətini də formalaşdırır ki, bu da ilk növbədə yoxsul və marginal qrupların ətraf mühitə dəyən zərərlərdən təsirlənən yaşayış şərtlərinin keyfiyyətini müdafiə etmək tələblərini həll edir. Bu hallarda, ətraf mühitə ziyan dəydikdə, insanlara təzminat, təmir və / və ya təzminat verilə bilər.

Təbiətin Hüquqlarında mərkəz Təbiətə yerləşdirilmişdir. La Naturaleza vale por sí misma, independientemente de la utilidad o usos del ser humano, que forma parte de la Naturaleza. Esto es lo que representa una visión biocéntrica. Estos derechos no defienden una Naturaleza intocada, que nos lleve, por ejemplo a dejar de tener cultivos, pesca o ganadería. Estos derechos defienden mantener los sistemas de vida, los conjuntos de vida. Su atención se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos. Se puede comer carne, pescado y granos, por ejemplo, mientras me asegure que quedan ecosistemas funcionando con sus especies nativas.

A los Derechos de la Naturaleza se los llama derechos ecológicos para diferenciarlos de los derechos ambientales de la opción anterior. En la nueva Constitución ecuatoriana -no así en la boliviana- estos derechos aparecen en forma explícita como Derechos de la Naturaleza, así como también en tanto derechos para proteger las especies amenazadas y las áreas naturales o restaurar las áreas degradadas.

En este campo, la justicia ecológica pretende asegurar la persistencia y sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas, como conjuntos, como redes de vida. Esta justicia es independiente de la justicia ambiental. No es de su incumbencia la indemnización a los humanos por el daño ambiental. Se expresa en la restauración de los ecosistemas afectados. En realidad se deben aplicar simultáneamente las dos justicias: la ambiental para las personas, y la ecológica para la Naturaleza.

Siguiendo con las reflexiones de Gudynas, los Derechos de la Naturaleza necesitan y la vez originan otro tipo de definición de ciudadanía, que se construye en lo social pero también en lo ambiental. Ese tipo de ciudadanías son plurales, ya que dependen de las historias y de los ambientes, acogen criterios de justicia ecológica que superan la visión tradicional de justicia.[5]

De los Derechos de la Naturaleza se derivan decisiones trascendentales en la Constitución ecuatoriana. Uno clave tiene que ver con procesos de desmercantilización de la Naturaleza, como han sido la privatización del agua o la introducción de criterios mercantiles para comercializar los servicios ambientales.[6]

El agua, para mencionar un tema, es asumida como un derecho humano fundamental, que cierra la puerta a su privatización; en concreto se reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, en tanto constituye un elemento vital para la Naturaleza y para la existencia de los seres humanos; así la Constitución plantea prelaciones en el uso del agua: consumo humano, riego para la producción de alimentos, caudal ecológico y actividades productivas, en ese orden.

La soberanía alimentaria, que incorpora la protección del suelo y el uso adecuado del agua, que representa un ejercicio de protección a los millares de campesinos que viven de su trabajo, se transforma en eje conductor de las políticas agrarias e incluso de recuperación del verdadero patrimonio nacional: su biodiversidad. Incluso se plasma aquí la necesidad de conseguir la soberanía energética, sin poner en riesgo la soberanía alimentaria o el equilibrio ecológico.

En suma, está en juego el Buen Vivir, base del Estado plurinacional e intercultural, relacionado estrechamente con los Derechos de la Naturaleza. Y estos derechos nos conminan a construir democráticamente sociedades sustentables, a partir de ciudadanías plurales pensadas también desde lo ambiental.

Hacia la construcción de una economía solidaria

El valor básico de la economía, en un régimen de Buen Vivir, es la solidaridad. Se busca una economía distinta, una economía social y solidaria, diferente de aquella caracterizada por una supuesta libre competencia, que anima al canibalismo económico entre seres humanos y que alimenta la especulación financiera. A partir de esa definición constitucional se aspira a construir relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la eficiencia y la calidad, sustentadas en la solidaridad. Se habla de productividad y competitividad sistémicas, es decir medibles en avances de la colectividad y no sólo de individualidades sumadas muchas veces en forma arbitraria.

El ser humano, al ser el centro de la atención, es el factor fundamental de la economía. Y en ese sentido, rescatando la necesidad de fortalecer y dignificar el trabajo, se proscribe cualquier forma de precarización laboral, como la tercerización; incluso el incumplimiento de las normas laborales puede ser penalizado y sancionado. Por otro lado se prohíbe toda forma de persecución a los comerciantes y los artesanos informales.

El mercado por sí solo no es la solución, tampoco lo es el Estado. El subordinar el Estado al mercado, conduce a subordinar la sociedad a las relaciones mercantiles y al egolatrismo individualista. Lejos de una economía sobredeterminada por las relaciones mercantiles, se promueve una relación dinámica y constructiva entre mercado, Estado y sociedad, tal como lo planteó Franz Hinkelammert. Se busca construir una sociedad con mercado, para no tener una sociedad de mercado, es decir mercantilizada. No se quiere una economía controlada por monopolistas y especuladores, como en la época neoliberal. Tampoco se promueve una visión estatista a ultranza de la economía.

El mercado, tanto como el Estado, requieren una reconceptualización política, que conduzca a regulaciones adecuadas. El mercado es una relación social sujeta a las necesidades de los individuos y las colectividades, entendida como un espacio de intercambio de bienes y servicios en función de la sociedad y no sólo del capital. Es más, “el buen funcionamiento de los mercados, para los fines instrumentales que la sociedad les asigna, exige que no sean completamente libres. Los mercados libres nunca han funcionado bien y han acabado en catástrofes económicas de distinta naturaleza”. Sin un marco legal y social adecuado, “los mercados pueden ser totalmente inmorales, ineficientes, injustos y generadores del caos social”, nos recuerda el economista español Luis de Sebastián.

De ninguna manera se puede creer que todo el sistema económico debe estar inmerso en la lógica dominante de mercado, pues hay otras muchas relaciones que se inspiran en otros principios de indudable importancia; por ejemplo, la solidaridad para el funcionamiento de la seguridad social o las prestaciones sociales, pero también en otros ámbitos como el de la alimentación o vivienda. Similar reflexión se podría hacer para la provisión de educación pública, defensa, transporte público, servicios de banca central y otras funciones que generan bienes públicos que no se producen y regulan a través de la oferta y la demanda. No todos los actores de la economía, por lo demás, actúan movidos por el lucro.

Por lo tanto, siguiendo el pensamiento del gran pensador norteamericano Karl Polanyi -“el mercado es un buen sirviente, pero un pésimo amo”-, al mercado hay que organizarlo y controlarlo, pero no asumirlo como mecanismo de dominación. El Estado deberá, en definitiva, ser ciudadanizado, mientras que el mercado habrá de ser civilizado, lo que, en ambos casos, implica una creciente participación de la sociedad.[7]

Para enfrentar la gravedad de los problemas existentes en la economía hay que desarmar las visiones simplificadoras y compartamentalizadas. El éxito o el fracaso no es solo una cuestión de recursos físicos sino que depende decisivamente de las capacidades de organización, participación e innovación de los habitantes del país. Existen sobradas razones para afirmar que un factor de estrangulamiento para asegurar una vida mejor, en un mundo mejor, para todos y todas, radica en la ausencia de políticas e instituciones[8] que permitan fortalecer e impulsar las capacidades humanas de cada una de las culturas existentes.

Está claro que no está en juego simplemente un proceso de acumulación material. Se precisan respuestas políticas que hagan posible un desarrollo impulsado por la vigencia de los derechos fundamentales (Derechos Humanos en términos amplios y Derechos de la Naturaleza), como base para una sociedad solidaria, en el marco de instituciones que aseguren la vida.

Las equidades como base del Buen Vivir

Las equidades, tanto como la igualdad y la libertad, así como la justicia social (productiva y distributiva), tanto como la ambiental están en la base del Buen Vivir (sumak kausay). Las equidades, basadas en la búsqueda de la “igualdad sustantiva” (István Mészáros), entonces, tendrían que venir como resultado de un proceso que reduzca dinámica y solidariamente las desigualdades e inequidades existentes.

Desde esta perspectiva, no simplemente se propicia la redistribución por la redistribución, sino que se propone transformar a la equidad socioeconómica en un sostén del aparato productivo y en un revitalizador cultural de la sociedad. Las desigualdades y inequidades, no lo olvidemos, terminan por conculcar los derechos ciudadanos y por minar las bases de la democracia. Y esta limitación agudiza, a su vez, las inequidades y las desigualdades, en tanto éstas asoman en la base de la violación de los derechos.

Como se desprende de muchas experiencias históricas, ha sido necesario disponer de niveles de distribución de la renta y la riqueza nacionales mucho más equitativos para propiciar incluso la constitución de mercados dinámicos, que ayuden a impulsar el crecimiento económico; sin que con esto se esté asumiendo como un objetivo propiciar dicho crecimiento.

Para empezar el concepto mismo de crecimiento económico debe ser reubicado en una dimensión adecuada. Valga traer a colación la visión crítica del crecimiento económico que tiene Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1997. Para reforzar la necesidad de una visión más amplia, superadora de los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, él afirma: “que las limitaciones reales de la economía tradicional del desarrollo no provinieron de los medios escogidos para alcanzar el crecimiento económico, sino de un reconocimiento insuficiente de que ese proceso no es más que un medio para lograr otros fines. Esto no equivale a decir que el crecimiento carece de importancia. Al contrario, la puede tener, y muy grande, pero si la tiene se debe a que en el proceso de crecimiento se obtienen otros beneficios asociados a él. (…) No sólo ocurre que el crecimiento económico es más un medio que un fin; también sucede que para ciertos fines importantes no es un medio muy eficiente".

En este punto, a partir de los cuestionamiento realizados por Sen al crecimiento, cabría incluso recuperar aquellas propuestas que propician el decrecimiento o del crecimiento estacionario, como las planteadas por Enrique Leff, Serge Latouche y otros tantos.[9] Son aleccionadoras las palabras de un partidario temprano del crecimiento “cero” como John Stuart Mill (1848), quien señaló: “confirmo que no me gusta el ideal de vida que defienden aquellos que creen que el estado normal de los seres humanos es una lucha incesante por avanzar y que aplastar, dar codazos y pisar los talones a quien va delante, característicos del tipo de sociedad actual, e incluso que constituyen el género de vida más deseable para la especie humana… No veo que haya motivo para congratularse de que personas que son ya más ricas de lo que nadie necesita ser, hayan doblado sus medios de consumir cosas que producen poco o ningún placer, excepto como representativos de riqueza; sólo en los países atrasados del mundo es todavía el aumento de producción un asunto importante; en los más adelantados lo que se necesita desde el punto de vista económico es una mejor distribución. (…) Entre tanto debe excusársenos a los que no aceptamos esta etapa muy primitiva del perfeccionamiento humano como el tipo definitivo del mismo, por ser escépticos con respecto a la clase de progreso económico que excita las congratulaciones de los políticos ordinarios: el aumento puro y simple de la producción y de la acumulación”.

Además, la experiencia nos muestra que no hay necesariamente una relación unívoca entre crecimiento y equidad, así como tampoco entre crecimiento y democracia. Un tema por demás oportuno y complejo. Muchas veces se ha pretendido legitimar los comportamientos de las dictaduras como espacios políticos propicios para acelerar el crecimiento económico.

De todas maneras, aún si sólo desearíamos potenciar el crecimiento económico como eje del desarrollo, no podemos aceptar aquel mensaje aparentemente cargado de lógica, que recomienda primero crear “la torta”, antes de repartirla. Repartirla, sin poseerla, sería aún más grave, afirman los neoliberales, puesto que, según su visión, se estaría distribuyendo pobreza. En lo económico, se persigue garantizar una tasa de rentabilidad mayor, que permita ahorrar lo suficiente para financiar nuevas inversiones, las que luego generarían un mayor producto que beneficiaría a la sociedad en su conjunto, a través de una mayor cantidad de empleo y de ingresos.

Detrás de la fuerza aparente de esta “teoría del pastelero” está toda una concepción política de la distribución de la renta y de la riqueza, que ha viabilizado un sistema casi institucionalizado que impide la distribución, incluso en períodos de crecimiento económico. El mayor crecimiento económico, por lo demás, no garantiza una redistribución del excedente. Por el contrario, los que más tienen son los que se disputan a dentelladas el excedente, dejando en el mejor de los casos migajas para los grupos marginados.

Esta separación entre producción y distribución secuencial, que ofrecen los “pasteleros” neoliberales, no es dable en los procesos económicos, que como tales están inseparablemente inmersos dentro de la trama social y ambiental. En éstos no hay dicha secuencia temporal. En los sistemas de producción no es posible generar riqueza sin que se produzca alguna forma de distribución de la misma, sea por la vía de las utilidades o de los salarios, de la renta o de las pensiones. Distribución que a su vez incide en las decisiones productivas. Lo que cuenta es cómo las condiciones de la producción y la distribución se potencian recíprocamente, no como pueden independizarse. Pero sobre todo, no es posible seguir manteniendo el divorcio entre producción y Naturaleza; ésta tiene límites que comienzan ser peligrosamente superados… la vida del ser humano en el planeta está en riesgo, ya no cabe la menor duda al respecto.

La reducción sustantiva de la pobreza y la inequidad, el logro de crecientes grados de libertad y la vigencia de los derechos ciudadanos pasarían, entonces, por una redistribución a favor de los pobres y marginados, en detrimento de la excesiva concentración de la riqueza y el poder en pocas manos. Una opción que no implica propiciar la búsqueda de crecientes niveles de opulencia, para entonces provocar la redistribución. Por lo contrario hay que erradicar la pobreza y la opulencia, pues está última sólo explica por la existencia una masiva pobreza: “allí donde existen grandes patrimonios, hay también una gran desigualdad. Por un individuo muy rico ha de haber quinientos pobres, y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos”, aseguraba el mismísimo Adam Smith en 1776.

La redistribución no es una tarea fácil. Quienes todo tienen, quieren más y no cederán fácilmente sus privilegios. Por lo tanto se requiere una acción política sostenida y estratégica para construir tantos espacios de poder contrahegemónico como sean necesarios. La conclusión es obvia, el Buen Vivir hay que construirlo desde todos los ámbitos estratégicos posibles, empezando por el nivel local, sin descuidar para nada el global.

Sin una sociedad mucho más igualitaria y equitativa es imposible que funcione a cabalidad la economía, incluso el mercado, y se construya la democracia. Sin equidades, tampoco se podrá corregir el actual rumbo de destrucción ambiental. La inequidad y la desigualdad sistemáticamente falsean y hasta frustran la propia libertad de elección, sea en el campo económico o aún en el político. Por ello es preciso reformular las relaciones de poder entre el Estado y los ciudadanos / las ciudadanas para que sean éstos los auténticos poseedores de la soberanía; ciudadanos y ciudadanas en tanto individuos viviendo en comunidad, se entiende.

A modo de conclusión

Si aceptamos que es necesaria una nueva ética, hay que incorporar elementos consustanciales a un verdadero proceso de transformaciones radicales, como son la igualdad, las diversas equidades, la libertad y la justicia social (productiva y distributiva), tanto como la ambiental, así como elementos morales, estéticos y espirituales. En otras palabras, los Derechos Humanos se complementan con los Derechos de la Naturaleza, y viceversa, dentro de un esfuerzo de democratización permanente de la sociedad, a partir de la construcción de ciudadanías sólidas.

Todas las personas tienen por igual derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Todos estos derechos, para su cumplimiento, exigirán ajustes en la distribución de la riqueza y del ingreso, sin poner en riesgo el equilibro ambiental.

Todo esto nos conduce a recuperar lo público, lo universal, lo gratuito, la diversidad, como elementos de nuevas sociedades que buscan sistemáticamente la libertad, la igualdad y la equidad, así como la solidaridad en tanto elementos rectores del Buen Vivir.

Para lograrlo hay que abrir todos los espacios de diálogo posibles. La responsabilidad es grande y compleja. Estamos ante el imperativo de construir democráticamente sociedades realmente democráticas, fortificadas en valores de libertad, igualdad y responsabilidad, practicantes de sus obligaciones, incluyentes, equitativas, justas y respetuosas de la vida. Sociedades en donde lo individual y lo colectivo coexistan en armonía con la Naturaleza, donde la racionalidad económica se reconcilie con la ética y el sentido común.

Alberto Acosta – Flacso Ecuador, Quito, Ecuador – Publicado por la UNAD de Colombia (Universidad Nacional Abierta y a distancia) Revista Sustentabilidad – Abril 2010

Notas:

[1] En el Preámbulo de la Constitución del 2008 se proclama “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”.

[2] Al frente de las negociaciones estuvieron el embajador inglés John Methuen y Manuel Teles da Silva, marqués de Alegrete, por Portugal.

[3] Algo similar expresó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, ante la propuesta de no ampliar la frontera petrolera en Bolivia. El respondió en forma enérgica, “¿de qué, entonces, es que va a vivir Bolivia, si algunas ONG dicen ‘Amazonia sin petróleo’ (…) Están diciendo, en tres palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya el bono Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy”.

[4] Traducción del alemán realizada por el autor de este artículo. Ver el libro de Jörg Leimbacher; Die Rechte del Natur (Los Derechos de la Naturaleza), Basilea y Frankfurt am Main, 1988. Hay que anotar que éste y cada vez más textos sobre esta materia llegan a manos del autor de estas líneas como consecuencia de la expedición de la Constitución de Montecristi. Es más, con varios especialistas en temas constitucionales, con capacidad para abrir la mente y entender la trascendencia de estas propuestas, se está trabajando en lo que, en un futuro no muy lejano, podría ser la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.

[5] Gudynas denomina a estas ciudadanías como “meta-ciudadanias ecológicas”.

[6] “Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”, reza el artículo 74 de la Constitución.

[7] Fernand Braudel, el gran historiador francés de los Annales, reconoció oportunamente que el capitalismo no es un sinónimo de economía de mercado, por el contrario, le veía incluso como el “anti-mercado”, en tanto los empresarios -con diversos grados de prácticas monopolistas- no se comportan como el empresario típico-ideal de la teoría económica convencional. Braudel entendía al capitalismo como el visitante furtivo que entra por la noche y se roba algo, en este caso entró en la economía mediterránea y se apropió del mercado. En el mundo indígena, mucho antes de que lleguen los conquistadores, el mercado estaba presente (y sigue presente), en tanto construcción social con prácticas de solidaridad y reciprocidad, muy alejadas de lo que sería posteriormente la imposición del capitalismo metropolitano.

[8] Conjunto de normas y reglas emanadas de la propia sociedad, que configuran el marco referencial de las relaciones humanas.

[9] Aquí se podría rescatar otras visiones que enriquecen el debate, como las de “convivialidad” de Iván Ilich, o de la “ecología profunda” de Arne Naes.

Bibliografía:

* Acosta, Alberto (2009), “El Buen Vivir, una utopía por (re)construir” en Revista Casa de las Américas, Nº 257, La Habana, octubre-diciembre del 2009.

* Acosta, Alberto (2009), La maldición de la abundancia, CEP, Swissaid y Abya-Yala, Quito.

* Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (editores) (2009), Derechos de la Naturaleza – El futuro es ahora, Abya Yala, Quito.

* Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (editores) (2009), El Buen Vivir – Una vía para el desarrollo, Abya Yala, Quito.

* Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (editores) (2009), Plurinacionalidad – Democracia en la diversidad, Abya Yala, Quito.

* Acosta, Alberto (2005), Desarrollo Glocal – Con la Amazonía en la mira, Corporación Editora Nacional, Quito.

* Acosta, Alberto (2008), “El Buen Vivir, una oportunidad por construir” en Ecuador Debate N° 75, diciembre 2008, CAAP, Quito.

* Acosta, Alberto (2008), Bitácora Constituyente, Abya Yala, Quito.

* Acosta, Alberto y Schuldt, Jürgen (2000), “Algunos elementos para repensar el desarrollo-Una lectura para pequeños países” en Acosta, Alberto (compilador), El desarrollo en la globalización-El reto de América Latina, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis-FES) y Nueva Sociedad, Caracas.

* Braudel, Fernand (1985), La dinámica del capitalismo, Alianza Editorial, Madrid.

* Coraggio, José Luís (2004), La gente o el capital – Desarrollo local y economía del trabajo, CIUDAD – EED – ILDIS-FES – Instituto Fronesis – Abya-Yala, Quito.

* Coraggio, José Luís (1998), Economia popular urbana: Una perspectiva para el desarrollo local, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires.

* Cortez, David (2009), “Genealogía del ‘Buen Vivir’ en la nueva Constitución ecuatoriana”, Ponencia presentada en el VIII International Congress for Intercultural Philosophy. Good life as humanized life. Concepts of good life in different cultures and their meanings for politics and societies today, Ewha Womans University, Seoul, 3 de Julio del 2009.

* Daly, Herman E. (1989), “Introducción a la economía en un estadio estacionario”, en Daly, Herman E. (compilador); en Economía, ecología, ética-Ensayos hacia una economía en estado estacionario, Fondo de Cultura Económica, México.

* De Sebastián, Luis (1999), El rey desnudo-Cuatro verdades sobre el mercado, Editorial Trotta, Madrid.

* De Souza Santos, Boaventura (2009), “Las paradojas de nuestro tiempo y la Plurinacionalidad” en Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (editores); Plurinacionalidad – Democracia en la diversidad, Abya Yala, Quito.

* De Suoza Santos, Boaventura (2004), Reinventar la democracia – Reinventar el Estado, Ildis-FES y Abya Yala, Quito.

* Ferrer, Aldo (2002), Aprender a Vivir con lo nuestro-Nosotros y la globalización, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires

* Georgescu-Roegen, Nicholas (1989), “La ley de la entropía y el problema económico” en Daly, Herman E. (compilador); en Economía, ecología, ética – Ensayos hacia una economía en estado estacionario, Fondo de Cultura Económica, México

* Georgescu-Roegen, Nicholas (1989), Selecciones de “Mitos de la economía de la energía” en Daly, Herman E. (compilador); en Economía, ecología, ética – Ensayos hacia una economía en estado estacionario, Fondo de Cultura Económica, México

* Gudynas, Eduardo (2009), “La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución del Ecuador” en Revista de Estudios Sociales N° 32, Bogotá.

* Gudynas, Eduardo (2009), El mandato ecológico – Derechos de la naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución, Abya-Yala, Quito.

* Guimaraes, Roberto (2004), “Tierra de sombras: Desafíos de la sustentabilidad y del desarrollo territorial y local ante la globalización corporativa” en Varios Autores; Globalización La euforia llegó a su fin, CEP-Flacso-Ildis-GTZ-Abya Yala, Quito. La División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal publicó una versión más amplia de este artículo, Santiago de Chile, septiembre.

* Hinkelammert, Franz (1997), Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión, Ediciones DEI, San José.

* Lander, Edgardo (2009), “Hacia otra noción de riqueza” en Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (editores), El Buen Vivir-Una vía para el desarrollo, Abya Yala, Quito.

* Leimbacher, Jörg (1988), Die Rechte del Natur, Basilea y Frankfurt am Main.

* Leff, Enrique (2008), “Decrecimiento o deconstrucción de la economía” en revista virtual Peripecias N° 117, 8 de octubre, 2008.

* Martínez Alier, Joan (2009), "Hacia un decrecimiento sostenible en las economías ricas" (mimeo), Valencia.

* Martínez Alier, Joan (1998), La economía ecológica como ecología humana, Fundación César Manrique, Madrid.

* Martínez Alier, Joan (1995), De la economía ecológica al ecologismo popular, Icaria – Nordan, Barcelona – Montevideo.

* Martínez Alier, Joan y Schlüpman, Klaus (1993), La ecología y la economía, Fondo de Cultura Económica, México.

* Max-Neef, Manfred; Elizalde, Antonio; y, Hopenhayn, Martin (1986), Desarrollo a escala humana – Una opción para el futuro, en Development Dialogue, número especial, CEPAUR y Fundación Dag Hammarskjold, Upsala.

* Mészarós, István (2009), Socialismo o barbarie – La alternativa al orden social del capital, Ediciones desde abajo, Bogotá.

* Mill, John Stuart (1984), Principios de Economía Política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social, Fondo de Cultura Económico, México.

* Naredo, José Manuel (2009), Luces en el laberinto – Autobiografía intelectual, Editorial Catarata, Madrid.

* Naredo, José Manuel (1995) “Repensar la economía desde el medio ambiente”, en Varios Autores, De la economía a la ecología, Editorial Trotta, Madrid.

* Polnayi, Karl (1992), La gran transformación-Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, Fondo de Cultura Económica, México.

* Pueblo ecuatoriano (2009), Constitución de la República del Ecuador, Montecristi.

* Quijano, Aníbal (2001), “Globalización, colonialidad del poder y democracia”, en Tendencias básicas de nuestra época: globalización y democracia, Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, Ministerio de Relaciones Exteriores, Caracas.

* Ricardo, David (1997), Principios de Economía Política y Tributación, Fondo de Cultura Económica, Santa Fe de Bogotá.

* Shiva, Vandana (2009), “La civilización de la selva”, en Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (editores); Derechos de la Naturaleza – El futuro es ahora, Abya Yala, Quito.

* Schumacher, Ernst Friedrich (1983), Lo pequeño es hermoso, Ediciones Orbis, Barcelona.

* Schuldt, Jürgen (2005), ¿Somos pobres porque somos ricos? Recursos naturales, tecnología y globalización, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima.

* Schuldt, Jürgen (1994), Repensando el desarrollo: Hacia una concepción alternativa para los países andinos, CAAP, Quito.

* Sen Amayrta (1983), “Los bienes y la gente” en Comercio Exterior, volumen 33, Nº 12, México, diciembre de 1983.

* Sen Amayrta (1985), “Cuál es el camino del desarrollo”, en Comercio Exterior, volumen 35, Nº 10, México, octubre de 1985.

* Sen Amartya (1989), Sobre ética y economía, Alianza Editorial, Madrid.

* Smith, Adam (1987), Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Fondo de Cultura Económico, México.

* Tortosa, José María (2008), “Maldesarrollo inestable: un diagnóstico” en Actuel Marx / Intervenciones, nº 7, Universidad Bolivariana / LOM Ediciones, Santiago de Chile.

* Tortosa, José María (2001), El juego global-Maldesarrollo y pobreza en el capitalismo global, Icaria, Barcelona, 2001.

* Viteri Gualinga, Carlos (2000), “Visión indígena del desarrollo en la Amazonía”, (mimeo), Quito.


Video: Onlar məndən də çox maaş alırlar - Zakir Həsənov (Iyun 2022).


Şərhlər:

 1. Obi

  Bu sualda köməyə görə təşəkkür edirəm, mən də görürəm ki, nə qədər asan olsa, bir o qədər yaxşıdır...

 2. Johanan

  Wonderful, this precious message

 3. Mukhwana

  faydalı sual

 4. Payton

  Bu məni döyür!

 5. Marcos

  Bu maraqlıdır. Bu barədə harada oxuya bilərəm?

 6. Jenyd

  Bunda bir şey var. Bu məsələdə kömək etdiyiniz üçün çox sağ olun, indi biləcəyəm.

 7. Machupa

  Şık şey

 8. Roch

  Düşünürəm ki, səhv edirsən. Mən əminəm. PM-də mənə e-poçt göndərin, danışacağıq.

 9. Reve

  Bravo, one sentence ... another ideaMesaj yazmaq